|

Digituki jalkautuu

Olen työskennellyt kuusi vuotta vertaisohjaajana Niemikotisäätiön Mieli Töihinâ -valmennuksessa Pasilassa. Työ on sisältänyt ihmisten opastamista tietotekniikkaan liittyvissä pulmissa sekä opetusmateriaalien tekoa ohjauksen tueksi.

Työskentely Pasilassa on tuonut mukavasti rakennetta päiviini ja antanut mahdollisuuden opiskella uusia asioita. Tehtävät sisältävät samanlaista tietotyötä mitä olen tehnyt työelämässä ollessani. Kuntoutumistani on tukenut lisäksi työmäärän ja tehtävien joustava muuttaminen jaksamiseni mukaan. Mieli Töihinâ -valmennuksessa on myös rento ilmapiiri henkilökunnan, vertaisohjaajien ja asiakkaiden kesken.

Reilu vuosi sitten sain mahdollisuuden osallistua Digijuu Digime -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa digitukea ja näin vähentää digisyrjäytymistä; Niemikotisäätiön kohdalla tämä tarkoittaa tuen antamista kotona ja eri päivätoimintakeskuksissa.  Säätiön lisäksi hankkeessa on mukana Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (Kakspy ry). Digijuu Digime -hanke on kaksivuotinen, ja se päättyy elokuussa 2023. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta.

Olen hankkeessa digiosaajan nimikkeellä. Digiosaajina ovat mukana myös Ari Taitto ja Jukka Wallenius; myös heillä on usean vuoden kokemus vertaisohjaajana toimisesta Mieli Töihinâ -valmennuksessa.

Työ sinällään on siis meille tuttua, mutta erona vanhaan on se, että opastaminen tapahtuu pääasiassa asiakkaiden kotona tai päivätoimintakeskuksissa. Kotona tapahtuvan digiavun etuna on mm. se, että voimme helpommin ratkaista kodin verkkoon, tulostimiin, pöytäkoneisiin ja älytelevisioihin liittyviä pulmia, mitkä olisivat vaikeita tai mahdottomia selvittää etänä Pasilassa tai puhelimen välityksellä. Jalkautuminen säätiön eri yksiköihin taas madaltaa kävijöiden ja henkilökunnan kynnystä pyytää apua digilaitteiden käytössä.

Teemme kotikäyntejä työpareina. Koska tietotekniset ongelmat ovat moninaisia, on kahdesta päästä hyötyä; jos toinen ei tiedä ratkaisua, niin yleensä työpari keksii sen. Ajomatkalla ehtii myös käydä läpi aiempia opastuskäyntejä ja suunnitellaan tulevia. Kokemuksia vaihdetaan myös muun Mieli Töihinâ -yksikön porukan ja Kakspy ry:n digiosaajien kanssa. 

Asiakaskohtaamiset ovat sujuneet mukavasti, vaikka joitain on ehkä aluksi vähän jännittänyt ”digimiesten” vierailu omassa kodissa. Ihmiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä jalkautuvan digituen palveluihin. Olisikin toivottavaa, että digituen kotikäynnit tulisivat osaksi Mieli Töihinâ –valmennuksen palvelutarjontaa myös hankkeen päätyttyä. 

Jaakko Kuisma
Digiosaaja
Digijuu Digime –hanke / Niemikotisäätiö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *